Om föreningen


Styrelsen

Kårchef: Markus Lidén

E-post:

Mobil: Visar inte telefonnummer

Adress:

Vice kårchef: Oscar Eklund

E-post:

Mobil: Visar inte telefonnummer

Adress:

Sekreterare: Jenny Ejderfelt

E-post:

Mobil: Visar inte telefonnummer

Adress:

Kassör: Gunnar Jansson

E-post:

Mobil: Visar inte telefonnummer

Adress:

Suppleant 1: Caroline Pettersson

E-post:

Mobil: Visar inte telefonnummer

Adress:

Suppleant 2: Niclas Arnér

E-post:

Mobil: Visar inte telefonnummer

Adress:
Alunda

Ledamot 1: August Löwenmark

E-post:

Mobil: Visar inte telefonnummer

Adress:

Ledamot 2: Kristoffer Bergström

E-post:

Mobil: Visar inte telefonnummer

Adress:


Övriga roller

Kårtekniker: Oscar Eklund

E-post:

Mobil: Visar inte telefonnummer

Adress:

Ungdomsansvarig: August Löwenmark

E-post:

Mobil: Visar inte telefonnummer

Adress:

AM-ansvarig: Cay Åsberg

E-post:

Mobil: Visar inte telefonnummer

Adress:

IT-ansvarig: Niclas Arnér

E-post:

Mobil: Visar inte telefonnummer

Adress:
Alunda

Utbildningsansvarig: Caroline Pettersson

E-post:

Mobil: Visar inte telefonnummer

Adress: